Vertrouwenspersonen

Bij een vertrouwenspersoon kunnen leden / vrijwilligers, ouders of deelnemers terecht met vragen of twijfels. Binnen CV De Kikkers Heugem-Randwijck hebben wij ervoor gekozen om één vertrouwensperson aan te stellen, namelijk Dhr Olivier tel: 0630600643 of via het Registratieformulier.

Indien gewenst kan ook met het bestuur van CV De Kikkers Heugem-Randwijck contact worden opgenomen via cvdekikkers@gmail.com 

Bereich versjikke
Kikker app
Hoi, kinne de kikkers euch helpe?.