Via dit beriech wèlle veer és Cv de Kikkers uuch bedaanke veur eur sponsoring vaan eus vereineging. Geer höb met eur alle 4300 + 5×11+1 sponsorpunten ingezameld. Uzze veurzitter waor oetgeneudig bij Eddy en Femke Franssen vaan de Plus in Heugem en heeijt ‘ne check in ontvangs maage numme met ’n totaal vaan € 1.314. 

daomèt help geer us vereineging enorm, zoonder eur steun kinne veer dees vereineging neeijt drejjende hawwe, hei oonder stoon `n paar veurbeelde wat veer zoe al met eur cent doen

Oetrope zjubilei prinsepaar (12 fiberwarie 2022), bouwe vaan ‘ne wagel, snóp, drinke, mötse en ceeps, medailles, ete, tuitsje friet, verveur, verzekeringe, oetstepkes en nog väöl mie…..

Dat is boe geer és vrun vaan de kikkers hiel gruuts op maag zien, naomes alle keender en vrijwèllegers 

BEDAANK BEDAANK BEDAANK
Veer hope oug in de touwkoms op eur steun. CV De kikkers