Preventiebeleid Integriteitsbeleid

Algemeen

CV De Kikkers Heugem-Randwijck is van mening dat wanneer er activiteiten aan kinderen aangeboden worden, wij ook de zorg hebben voor het creëren van een veilige omgeving. CV De Kikkers Heugem-Randwijck wil de leden / vrijwilligers en bezoekers een veilige omgeving aanbieden door actief beleid te voeren op het voorkomen van ongewenst gedrag. Om dit te kunnen waarborgen hebben wij een preventie- en integriteitsbeleid opgesteld.

Preventie- en integriteitsbeleid
CV De Kikkers Heugem-Randwijck maakt gebruik van een preventie- en integriteitsbeleid voor alle leden / vrijwilligers. Hier vallen de volgende punten onder:

1. Gedragscode
2. Vertrouwenspersoon
3. Meldprotocol leden / vrijwilligers
4. Aanstellingsbeleid nieuwe leden / vrijwilligers 

Gedragscode
Een gedragscode is een document waarin de richtlijnen staan beschreven voor de omgang tussen leden / vrijwilligers en kwetsbare mensen, zoals kinderen.  CV De Kikkers Heugem-Randwijck maakt gebruik van een afgeleide van de modelgedragscode ‘In veilige handen’ die door Vereniging NOV is opgesteld. Bekijk hier de gedragscode.

Als een lid / vrijwilliger wordt aangesteld zal deze gedragscode worden ondertekend.
Een ondertekende gedragscode kan in geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag helpen in een juridisch (strafrechtelijk of tuchtrechtelijk) traject.

Vertrouwenspersonen
Bij een vertrouwenspersoon kunnen leden / vrijwilligers, ouders of deelnemers terecht met vragen of twijfels. Binnen CV De Kikkers Heugem-Randwijck hebben wij ervoor gekozen om één vertrouwensperson aan te stellen, namelijk Dhr Olivier. Indien gewenst kan ook met het bestuur van CV De Kikkers Heugem-Randwijck contact worden opgenomen via cvdekikkers@gmail.com

Han Olivier

hanolivier@gmail.com

0630600643

Voor het opstellen van het preventie- en integriteitsbeleid voor CV de Kikkers is gebruik gemaakt van de website ‘In veilige handen’ wat opgesteld is door Vereniging NVO.

Bereich versjikke
Kikker app
Hoi, kinne de kikkers euch helpe?.