Eus Gesjiedenis

Er was een groep ouders aanwezig, die onder leiding van kapelaan Peters vonden dat er in Heugem erg weinig te doen was voor de kinderen. Op die eerste bijeenkomst werd er gestemd en werd de eerste raad van elf opgericht, namelijk de Veldmuizen, die raad bestond toen uit 6 jongens en vijf meisjes (ook ondertekende) en gingen dat jaar carnaval vieren in de harmoniezaal onder leiding van onze prins Peter I(Houthuizen) en prinses Inge I(Pasmans).

Binnen die groep ouders werd er een bestuur opgericht en onder leiding van Dhr. L.v.d.Boorn als voorzitter, werd 13+ opgericht. 13+ vond zijn onderkomen in het verbouwde en prachtige “Ons Huis”, waar niet alleen de Veldmuizen hun tempel hadden, maar er werd bv. ook een jeugdkoor, de Jazzmis o.l.v. Cees van Kooten opgericht, en een volleybal vereniging CERES o.l.v. Jef Piters, waarvan 2 jongens- en 2 meisjesteams competitie speelden.

Na ca. 1 á 2 jaar was het bestuur helemaal veranderd en richten die nieuwe personen o.l.v. Dhr. W.Lardenoye de jeugdvereniging, Actiegroep Jeugd Heugem de AJH op. Er kwamen toen hobby clubs, turnclubs de beroemde AJH/kampen werden georganiseerd, Koninginnedag enz. teveel om op te noemen.

De CV. de Veldmuizen groeide, na 2 jaar in 1967 werd het enkel een jongens raad van elf, geen meisjes meer, en de jongens bleven in de raad tot 17 á 18 jaar. Het bestuur van de AJH vond dat er ook iets voor de kinderen van de lagere school georganiseerd moest worden met carnaval en zij richten toen de CV de Kikkers op.

We hebben toen lange tijd bij de AJH. 2 raden van elf gehad, namelijk de Veldmuizen en de Kikkers. Zelf ben ik zeker een jaar of 15 begeleider geweest, eerst van de Veldmuizen en daarna van de Kikkers.

We organiseerden de carnavals dagen in “Ons Huis” en later in de Klaekeburg als AJH. We hielden zelf toezicht en waren ook diskjockey. Er zijn middagen in “Ons Huis”geweest dat we als bestuur van de AJH besloten om entree te heffen voor de ouders, we wilden graag dat er minder volwassenen kwamen, het was nl. veel te druk boven in “Ons Huis”, maar dat lukte niet. Na verloop van tijd en nadat Randwijck gebouwd is, werd de naam AJH veranderd in JHR. (Jeugd Heugem Randwijck).

Geschreve door: Ike Custers

Aongekoume in 2021

2021 waor `n raar jaor, door `t oetbreke vaan `t virus Covid 19 (Corona) in februarie/maart 2020 koste ver door de strenge maotregele gein nuij prinsepaar oetrope in seizoen 2021.
Daorum is beslote dat `t prinse koppel vaan 2020 prins Rafael d`n ierste en prinses Sem d`n ierste in de verlenging ging ès Corona prinsepaar prins Rafael d`n twiede en prinses Sem d`n twiede.

In seizoen 2022 viere veer ès kikkers us 5×11 jaor zjubilei…………

Nao lang wikke en weege, wachte op versoepelliinge, vaol euverlèk oonderling en mét ’t jaog SMV höbbe ver tog moote besjlete gein prinsekoppel oet te rope. ‘T waor helaas neeijt meugelik um nog langer te wachte ivm de veurbereijinge.

Daoneve höbbe n aontal jaogvereinige aongegeve gein activiteite te zulle organisere. Dit beteikent dat us zjubileijaor verplaots weurt nao ’t volgend seizoen 2023. Officieel blieve prins Rafael en prinses Sem os huidige Prinsepaar.

`T jaor 2023

2023 is weer `ne nui mijlpäöl in de gesjeidenis vaan eus vereiniging. De kikkers maage ès ierste jäögvereiniging de jäögprins en jäögprinses vaan Groet Mestreech oetrope, want bij CV de Kikkers is ’t jummers gebrukelek tot e volledeg prinsepaar weurt geïnstalleerd.

‘t Jäoghoeglösteg paar krijg same mèt hunnen eige raod vaan èlf ouch ’n oetgebreider program mèt de Vastelaovend. Zoe zien zie ieregas op ’t Groet Kinderfies en ’t Jäögprinsetreffe en jurylid bij de Kinderverseerwedstrijd. Ouch numme zie de mach euver vaan de jäögburgermeister, en regere mèt vaste hand euver de jäögvastelaovend in Mestreech en wiet dao boete

Daoneve zalle zie ein vaan de ‘sjeut’ vaan ‘t Momuskenon doen, boemèt de Vastelaovend op carnevalszoondag weurt geopend. Tot slot zalle zie de kindervastelaovend op een symbolische meneer aofslete op carnavalsdinsdag”.

Aofgeloupe 03 juni 2023 höbbe De Tempeleers ’t aajd-jäöghoeglösteg paar vaan Groet Mestreech, Fen I en Sky I, opgenome in de aajd-jäöghoeglöstegheid societeit.

Veer ès Cv de kikkers kraoge de gouwe medaalje ” ’t Nui Leech” es aondinke aon de manjefieke Vastelaovend 2023.

Bereich versjikke
Kikker app
Hoi, kinne de kikkers euch helpe?.