De joonkheid DNG
logo de nuij generatie

De Joonkheid is een verlengstuk van de kikkers. Vanaf 12/13 jaar kunnen zij doorgestromen vanuit de kikker groep en zorgen o.a voor de begeleiding van de kikkers. Hierbij denken we aan helpen bij uitrekken met de kikkergroep, helpen bij het betreden van het podium, letten of de kleding goed zit enz….

De joonkheid zijn geen babysitters. De eindverantwoording ligt ten allen tijde bij de volwassenen.

Daar tegenover staat dat er activiteiten worden georganiseerd voor hun alleen.

Bereich versjikke
Kikker app
Hoi, kinne de kikkers euch helpe?.