Aanstellingsbeleid nieuwe leden

Om lid te worden bij CV de Kikkers wordt er altijd voorafgaand een intakegesprek gevoerd. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken naar de geschiktheid van de kandidaat om met een kwetsbare doelgroep te werken.

Ook zal in dit gesprek duidelijk besproken worden wat wel en niet kan binnen de organisatie. Bij een positieve uitkomst van het intakegesprek dient de kandidaat de gedragscode te lezen en te ondertekenen.

Ook dient de kandidaat een VOG te overhandigen indien de kandidaat 18 jaar of ouder is en met kwetsbare mensen gaat werken.  Na het positief afsluiten van bovengenoemde punten mogen de Kikkers een nieuwe lid verwelkomen.

Bereich versjikke
Kikker app
Hoi, kinne de kikkers euch helpe?.