In ’t zjubileijaor vaan de Tempeleers krijg de Stadsprins vaan Groet Mestreech versterking bij ’t aonjaoge vaan de jäögcarneval. De stadsvastelaovendsvereineging kump naomelek häör belofte nao um same mèt ein vaan de bestaonde jäögvereineginge veur ’t iers ouch ‘ne Jäöghoeglöstegheid, -prinses of -paar vaan Groet Mestreech oet te rope dat Mestreech zal veurgoon in de kindervastelaovend. De Tempeleers wèrke daoveur same mèt de bestaonde jäögvereineginge vaan de Samewèrkende Mestreechter Vastelaovendvereineginge (SMV). Veurzitter vaan de Jäög-SMV Bart Gorissen: “Veer höbbe dit initiatief vaan de Tempeleers twie jaor geleie al unaniem umermp en zien oontzettend verhäög tot ’t noe ouch ech geit gebäöre”.

Venaovend höbbe de Tempeleers mèt ‘n ludieke ‘Tempeleers TV-reportaasj’ tijdens de verkezing
vaan ’t Mestreechs Vastelaovendsleedsje 2023 bekind gemaak tot zie CV de Kikkers oet Heugem en Randwyck höbbe verkoze tot de jäögvereineging die d’n ier krijg touwbedeild um es allerierste e Jäöghoeglösteg paar vaan Groet Mestreech te bringe.
De link nao de ludieke ‘Tempeleers TV-reportaasj’ vint geer hei: https://youtu.be/2AmbBu5_3MQ

“Veer zien oongenuteg gruuts tot us dees ier weurt touwbedeild en zien blij tot dit geheim noe
eindelek nao boete maag. De veurbereiing mèt de Tempeleers is al in volle gaank en ’t is sjiek um te
zien wie dat zoe väöl meugelek hand in hand geit mèt de vaste tradities en protocolle vaan eus
vereineging” zeet Marie Evers vaan CV de Kikkers.
Zoe zal dit sezoen dus ouch ’n jäögprinses vaan Groet Mestreech weure oetgerope, want bij CV de
Kikkers is ’t jummers gebrukelek tot e volledeg prinsepaar weurt geïnstalleerd.
Boete ’n prachtege prinsekap en tiara, zalle ze astrein alle twie weure veurzeen van exact dezelfde scepter es de Stadsprins, meh daan in ’n kleiner versie. Zelfs de sirremoniemeisterstaaf is in ’n kleiner versie naogemaak.

‘t Jäoghoeglösteg paar krijg same mèt hunnen eige raod vaan èlf ouch ’n oetgebreider program mèt de Vastelaovend. Zoe zien zie ieregas op ’t Groet Kinderfies en ’t Jäögprinsetreffe en jurylid bij de Kinderverseerwedstrijd.
Armand Peereboom vaan de Tempeleers: “Daoneve zalle zie ein vaan de ‘sjeut’ vaan ‘t Momuskenon doen, boemèt de Vastelaovend op carnevalszoondag weurt geopend. Tot slot zalle zie de kindervastelaovend op een symbolische meneer aofslete op carnavalsdinsdag”.
De installatie vaan ‘t Jäoghoeglösteg paar vaan Groet Mestreech zal plaotsvinde op 21-01-2023,
d’n daag veuraofgaond aon ’t oetrope vaan Zienen Hoegen Hoeglöstegheid

Bereich versjikke
Kikker app
Hoi, kinne de kikkers euch helpe?.