Prins Fen d`n ierste & Prinses Sky d`n ierste

staatsieportret Fen en Sky

Vaanaof (03 juni 2023) höbbe De Tempeleers ’t aajd-jäöghoeglösteg paar vaan Groet Mestreech, Fen I en Sky I, opgenome in de aajd-jäöghoeglöstegheid societeit.

Zie kraoge daoveur ’n sjieke staar oetgereik door de prizzedent vaan De Tempeleers. Op de staar steit de Mestreechter Gies en de kókkerel en ’t smikske aofgebeeld, es symbool veur ’t drejjeterend hawwe (’t leveteg hawwe) vaan de Mestreechter Geis en in ’t bezunder de Mestreechter Vastelaovend en häör tradities.

Veer ès Cv de kikkers kraoge de gouwe medaalje ” ’t Nui Leech” es aondinke aon de manjefieke Vastelaovend 2023.

Prins Fen en Prinses Sky

met rtv mestreech | radio programma de störm kump

2023 Prins Fen d`n ierste en Prinses Sky d`n ierste

Fen Janssen & Sky Goedkoop

 

Aofgeloupe zaoterdag, 21 fibberwarie, is in eus gemeinsjapshoes “de Klaekeburg”, oonder groete belangstèlling vaan versjèllende zustervereiniginge, tèllevisie en de gezèt` `t zjubilei prinseköppelke 2023 vaan Cv de Kikkers oetgerope. Zjus wie ut volk vaan Heugem en Randwyck waore ouch Cv de Waterratte, mèt hunne Hoeglöstegheid Prins Bob 1ste mèt zien sjarmante Prinses Mandy in hun midde, en `n dillegatie vaan de Tempeleers getuige vaan dit bezunder en benkeleke momint.

Nao `n sjieke “Disco” opening act met `t motto “Vaan aaijd naor nuij, vaan aaijd naor joonk naor ön splinternuij Prinsepaar en neuije raod”…oetgedrök in `ne dans door de aw garde en door de Jäög vaan dansgroep Oxygen. Dit alles symboliseert de weeg trök nao 2 jaor “stil stoon” veur eus vereniging mer ouch veur hiel veul aander jeugd carnavalsverenigingen, woort door uzze moeljaan Versj `t zjubilei prinsekoppel van Heugem Randwyck En Groet Mestreech aon `t volk geprizenteert.

Nao ’t installere vaan ’t prinsepaar door de Waterratte, woort ’t Jäöghoeglöstigpaar door de Tempeleers oug geinstalleerd és ierste Jäöghoeglöstigepaar vaan Groet Mestreech.

Prins “Fen 1ste (proclemasie)
Graof vaan de Menthabeemd,
Lienhier vaan’ Kindcentrum Anne Frank’,
Besjermhier vaan de speulers JO11-1 vaan RKHSV.

titles Tempeleers
Liechtend veurgenger vaan ‘t nuie leech,
Protectäör vaan de Mestreechter Jäög Vastelaovend

Prinses “ Sky 1ste (proclemasie)
Graovin vaan de Oosterweertlaan,
Hittepetit vaan `Kindcentrum Anne Frank`
Besjermvruiwke vaan de Scouting Fons Olterdissen meh speciaol vaan de Shanti’s

titels Tempeleers
Liechtend veurgengster vaan ‘t nuie leech,
Protectäör vaan de Mestreechter Jäög Vastelaovend

Zie zalle de jäög vaan Mestreech, Heugem / Randwyck en wied dao boete, veur goon in de Vastelaovend vaan 2023.

Prins Fen 1ste
“ is 9 jaor en zit in gróp 6 vaan Kindcentrum “Anne Frank”, oonderdeil vaan sjaole gemeinsjap Mosa Lira. Ein vaan zien groetste hobbie’s is voetballe. Heer späölt bij RKHSV JO11-1. Daoneve is heer beij elke thoes wedstreid vaan Us MVV-ke te vinde. Wijer gamen op de playstation, ravotte op straot.

Heer luustert nao de naom Fen Janssen en woent mèt zien pap en mam Roy en Sanne, broor Raf en zusterke Lot in de Menthbeemd 7. Vastelaovend is heum neet vreemp, ziene pap waor in 1990 Kikkerprins Roy 1e

Prinses Sky 1ste
is 10 jaor en zit op Kindcentrum “Anne Frank”, oonderdeil vaan sjaole gemeinsjap Mosa Lira, in gróp 6. Zie is lid vaan Scouting Fons Olterdissen bij de Shanti’s. Häör hobbies gamen, leze en films vaan Harry Potter kieke. Aofspreke met vrundinnekes is heur neet vreemp. Heure groete dreum um prinses te weure kump oet.

In ut börgelek leve luustert zie nao de naom Sky Goedkoop, woent met häör mam Mandy, breurke Jaylee en hunneke Myra in de Oosterweertlaan 64.

Geef Vastelaovend mer aon us!

met De kinder vaan `t mooswief | Patrick van de weijer

Geef Vastelaovend mer aon us!

met De kinder vaan `t mooswief | Patrick van de weijer

Lyrics

Refrein:

Geef Vastelaovend mer aon us!
Want feeste kinne veer en dus
Goon veer uuch dat ins eve liere
Wie t geer dee carnaval moot viere
Geef Vastelaovend mer aon us!
Want jao dat is `t um noe sjus
Dat liere veer us oonder us, dat geit gaans oonbewus
Geef Vastelaovend mer aon us

Couplèt:

Laot us mer gewere
Noe loer wie veer us kinne ammezere
Zoeget lierste neet op sjaol
Veer spreke hei us eige Vastelaovendstaol
Want tösse joonk en aajd dao zit noe zjus chemie
Wat wèlste daan nog mie

Rap:

Iech laot miech neet mie zègke wie `t moot
Want viere kinne veer es jong lui zjus zoe good
Mesjiens get feller en e tempo sneller
Meh mèt eve väöl plezeer zinge veer e bitsje heller

De Vastelaovendpripperatie

met Duo X Elle | Noël Fabry, Raymond de Pauw

De Vastelaovendpripperatie

met Duo X Elle | Noël Fabry, Raymond de Pauw

Lyrics

Couplèt:

Pieke vaan hei neve heet zie pekske al gepas
Mia vaan hei euver haolt de pruke oet de kas
`t Hermenieke rippeteert get vals en väöslte hel
de trommelvaan Lewieke krijg daodoor e gans nui vel!
De daog die weure noe weer aofgetèld
Daa kump wat ederein zoe gere wèlt

Refrein:

Mestreech viert Vastelaovend!
Mestreech geit aon de geng
1 Dat is `t sjoenste wat besteit veur `nen echte sjeng!
`t Mooswief op de Merret die heet `t us belaof
die daog vaan “haldaldei” en “laot mer goon”
die nump us geine aof!

Couplèt:

Vastelaovendleedsjes huurse noe weer euveral
Nètsje nejt häör klèdsje en geit nao `t prinsebal
Tant Fien prop háör kalbas vol mèt get veur d`n appetiet
De prins vaan Klein-Ternejje zeuk de sajs veur zien tuut friet
Zoe Prippereert ziech hei weer ederein
Mestreech dat sjöddelt drei daog achterein!

Bereich versjikke
Kikker app
Hoi, kinne de kikkers euch helpe?.