Prins Marcel d’n ierste & Prinses Edith d`n ierste

1988 Marcel d’n ierste & Edith d`n ierste

Macel Ridder & Edith Thoma

 

Heeft u nog informatie over deze prins/prinses, zoals, Proclamatie enz…. mail naar cvdekikkers@gmail.com 

 

Tekst tekst tekst

Lyrics

Refrein:

Iech bin gebore in Mestreech
Heij laog iech lachend in mien weeg
En es iech zoe get kin vertèlle
Wat zow iech daan nog miejer wèlle
Höb vastelaovend in mie blood
Dat deit ’n eederein zoe good
Jao wat iech altied viere zal
Is de Mestreechter karneval

Couplèt:

Rembrandt jao dee sjèlderde zoe good
Vondel zaot ‘t diechte in ‘t blood
Bach dee sjreef meziek oet losse hand
Iech zellef vin dat alles naovenant
Iech weet dat iech zoe get neet kin
Meh wat iech noets vergete bin

Bereich versjikke
Kikker app
Hoi, kinne de kikkers euch helpe?.