Prins Devin d’n ierste & Prinses Bridget d’n ierste

2006 Devin d’n ierste & Bridget d’n ierste

Devin Laenen & Bridget Borgers

 

Nao `n aontal spannende daog mochte ze noe eindelijk laoten zien dat zie,

Prins Devin de 1e en Prinses Bridget de 1e

dit jaor euver `t rijk van de Kikkers zalle goon regeren.

Devin woent in de Praaglaan en zien hobby’s zien voetballe en tennis.

Bridget woent inde Violabeemd en haor hobby’s zijn peerdrije en hockey.

`T oetorpe stoon dit jaor in het teike vaan DA drogisterij Barbara. Veer daanke Barbara voor hun sponsering en winse Devin de 1e en Bridget de 1e `ne hiele leuke tied tow.

Gefeliciteerd namens bestuur en leiding van
Jeugdvereniging Heugem Randwijck

Heeft u nog informatie over deze prins/prinses, zoals, Proclamatie enz…. mail naar cvdekikkers@gmail.com

Lyrics

Refrein:

Wat ‘ne elend, wat ’n pech
Mie gans nui fietske dat is weg
’t is neet geklajd, ’t is neet gestole
meh de gemeinte is mie fietske weg goon hole
Is dat noe sjiek? Is dat noe sjoen?
Wat moot iech zoonder fietske doen?
Mieljaar, wat höb iech noe e leid
Kin iemes miech vertèlle boe mie fietske steit?

Couplèt:

Iech koch miech lès e fietske, zoe nuierwèts model
mèt vaan de hippe kleure en mèt ’n sjieke bel
Iech ging ’t oetperbere, zoe midde in de stad
En höb ’t bij e buimke eve neergezat
En ouch al leep iech gaar neet wied
Mie nui fietske bin iech kwiet. !.

Bereich versjikke
Kikker app
Hoi, kinne de kikkers euch helpe?.