Prins Micky d’n ierste & Prinses Chantal d’n twiede

1997 Micky d’n ierste & Chantal d’n twiede

Micky de Waal & Chantal Jaspers

 

Heeft u nog informatie over deze prins/prinses, zoals, Proclamatie enz…. mail naar cvdekikkers@gmail.com 

 

Tekst tekst tekst

Lyrics

Refrein:

Nog eint meh jong dat is ’t lèste
En daan geit ’t leech hei oet
Nog eint meh jong dat smaak ’t bèste
En daan goej iech diech hei d’roet
Noe kom en gaank ‘ns nao de vruike
Meh sjmink diech iers good aof
Astrein krijgs tiech vaan miech ’t ierste
Dat höb iech diech belaof

Couplèt:

Mèt vastelaovend steit heer alle daog aon ’t buffèt
Dao zingk heer en dao springk heer daan mèt eder leedsje mèt
Aon eder maske vreug heer wie ’t geit
Vergit daan veur ’n oor zie groetste leid
Dee karneval dee viert heer daag en nach
Daan zeet d’n hospes oonverwach…

Bereich versjikke
Kikker app
Hoi, kinne de kikkers euch helpe?.